Upravno vijeće centra za socijalnu skrb Novska

Tekst Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Centra:

 

Na temelju članka 131. stavka 4. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13,
152/14, 99/15 i 52/16 ), ministrica socijalne politike i mladih Republike Hrvatske donosi

ODLUKU

1. Imenuje se Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Novska, sa sjedištem u Novskoj, Trg Đ. Szabe 7, u slijedećem sastavu:

1.1. lvona Šaric, mag. prim. obrazov. iz Novske, Ulica kralja Zvonimira 112
1.2. Dr. sc. Dragica lvezić – Lalić, dr. med. spec. obit. med. iz Novske, Antuna Mihanovica 43
1.3. Anita Bilogrević, mag. prim obrazov. i z Novske, Nova Subocka, Zagorska ulica 2
– kao predstavnici osnivača

1.4. Martina Bosnjak, mag. theol. iz Novske, Dalmatinska 14,
kao predstavnica jedinice područne (regionalne) samouprave

2. Upravno vijeće ima ovlasti utvrđene Zakonom, Statutom i općim aktima ustanove.

3. Predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi Upravnog vijeća između predstavnika osnivača.

4. Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri (4) godine, a ova odluka stupa na snagu s danom 11. srpnja 2016. godine.

MINISTRICA
Bernardica Juretić

Slijedi slika originalne Odluke Ministarstva socijalne politike i mladih o imenovanju Upravnog vijeća Centra.

izvorna odluka o imenovanju upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Novska

Srodne stranice: