Stražnji ured Centra za socijalnu skrb Novska

stražnji ured Centra - dekorativna slika

Novčane i druge pomoći

 • Rješava u prvom stupnju o novčanim naknadama temeljem prava iz socijalne skrbi
 • Pruža usluge socijalnog i drugog stručnog rada
 • Izrađuje plan zbrinjavanja korisnika i utvrđuje svrhu koja se novčanom naknadom želi postići
 • Provodi postupke u svezi potraživanja i naknade štete
 • Potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprečavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema

Odrasle osobe

 • Poslovi zaštite osoba s invaliditetom, starijih i nemoćnih osoba i nemoćnih osoba.
 • Poslovi zaštite psihički bolesnih odraslih osoba i odraslih osoba pod skrbništvom.
 • Poslovi skrbi izvan vlastite obitelji osobama nesposobnim za rad. Osobama koje se nalaze u posebno teškim životnim prilikama. Prilike koje se ne mogu otkloniti primjenom drugih prava iz socijalne skrbi ili na drugi način.
 • Poduzima potrebne radnje prije uopćivanja odraslih osoba na prvostupanjsko tijelo vještačenja. To su odrasle osobe s tjelesnim i mentalnim oštećenjima. Radi se o vještačenju za davanje analiza i mišljenja koja utvrđuju vrstu i stupanj oštećenja – bolesti. Sve to u prvostupanjskom postupku za ostvarivanje prava i drugih oblika socijalne skrbi.
 • Rješava u prvom stupnju o pravu na pomoć i njegu u kući. Također rješava i o pravu na skrb izvan vlastite obitelji. Sudjeluje u evaluaciji individualnog plana potreba za svakog korisnika navedenog prava.
 • Daje podatke, mišljenja i prijedloge sudu o obiteljskim i socioekonomskim prilikama korisnika. Iste podatke daje i drugim državnim tijelima.

Planovi, postupci, aktivnosti

 • Izrađuje plan procjene potreba korisnika. Izrađuje i individualni plan rada i utvrđuje svrhu koja se s njim želi postići.
 • Pokreće postupak stavljanja pod skrbništvo odraslih osoba. Poduzima potrebne radnje za zaštitu njihovih osobnih i imovinskih interesa. Pokreće postupak skrbništva za poseban slučaj za odrasle osobe.
 • Sudjeluje u suzbijanju nasilja u obitelji. Suzbijanje ovisnosti odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama i drugim oblicima ovisnosti.
 • Rješava u prvom stupnju o pravu na skrb izvan vlastite obitelji. Za odrasle osobe žrtave obiteljskog nasilja i trgovanja ljudima.
 • Provodi postupke udomljavanja odraslih osoba. Prati prilike udomljenih korisnika i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima.
 • Provodi postupke priznavanja prava na status roditelja njegovatelja za odrasle osobe
 • Provodi ovrhu svojih rješenja
 • Daje podatke, mišljenja i prijedloge sudu o obiteljskim i socioekonomskim prilikama korisnika. Iste podatke daje i drugim državnim tijelima.
 • Potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprečavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema

Djeca, mladi i obitelj

 • Provodi postupak posvojenja
 • Provodi postupke udomiteljstva djece, prati prilike udomljenih korisnika i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima
 • Sudjeluje kao stranka ili umješač u sudskim procesima vezanim za brak, uzdržavanje i zaštitu osobnih interesa djece
 • Provodi postupak posredovanja kada je razvod braka pokrenut sporazumno radi pokušaja uklanjanja bračnih poteškoća. Provodi postupak posredovanja radi pokušaja uklanjanja pravnih posljedica razvoda braka koje se odnose na malodobnu djecu.
 • Provodi radnje i postupke koji se odnose na obiteljsko-pravnu zaštitu
 • Rješava u prvom stupnju skrbništva nad malodobnim osobama. Rješava u prvom stupnju skrbništva za poseban slučaj za malodobne osobe. Poduzima potrebne radnje za zaštitu osobnih i imovinskih interesa štićenika.
 • Rješava u prvom stupnju o pravu na skrb izvan vlastite obitelji djece bez roditelja. Rješava o pravu djece koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti. Rješava o pravu djece i mlađih punoljetnih osoba s poremećajima u ponašanju. Rješava o pravu tjelesno ili mentalno oštećenje djece i mladeži. Rješava o pravu djece i mladeži ovisne o drogama, alkoholu, i drugim oblicima ovisnosti. Rješava o pravu djece i mladeži žrtvama obiteljskog nasilja i trgovanja ljudima. Poduzima radnje za zaštitu prava i interesa djece i mlađih punoljetnih osoba s poremećajima u ponašanju. Poduzima radnje za zaštitu prava i interesa kada je to iz drugih razloga u interesu djece ili mlađih punoljetnih osoba.
 • Izrađuje plan procjene potreba i individualni plan rada za korisnike i utvrđuje svrhu koja se želi postići.
 • Vrši prevenciju, detekciju i dijagnostiku poremećaja u ponašanju kod djece i mladeži.
 • Provodi mjere obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite. Daje podatke, mišljenja i prijedloge sudu i drugim državnim tijelima. Za postupke koji se odnose na kazneno pravnu zaštitu djece i mladeži s poremećajima u ponašanju.
 • Obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove. Provodi i prati provođenje odgojnih mjera nad djecom s poremećajima u ponašanju i izvan vlastite obitelji.
 • Provodi ovrhu svojih rješenja, sudjeluje u postupcima za ostvarenje prava na privremeno uzdržavanje i donosi rješenja.
 • Sudjeluje u suzbijanju nasilja u obitelji s malodobnom djecom.
 • Potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprečavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema.
 • Potiče i razvija samopomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge aktivnosti. Predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini.
 • Poduzima potrebne radnje prije upućivanja djece s teškoćama u razvoju na prvostupanjsko tijelo vještačenja. Vještačenje za davanje nalaza i mišljenja koja utvrđuju vrste i stupanj oštećenja – bolesti. Sve vezano uz postupak ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi.
 • Provodi postupke priznavanja prava na status roditelja njegovatelja za malodobne osobe.

Srodne stranice: