Prednji ured Centra za socijalnu skrb Novska

prednji ured Centra - dekorativna slika

U prednjem uredu obavljaju se poslovi:

  • Prijemnog ureda,
  • Pisarnice,
  • Evidencije i dokumentacije centra
  • Poslovi izrade statističkih izvješća o korisnicima, ostvarenim pravima i poduzetim mjerama i izrade drugih izvješća
  • Ostali administrativni poslovi.

U prijemnom uredu obavljaju se:

  • Stručni poslovi socijalnog rada,
  • Uspostavlja se prvi kontakt sa osobom koja traži novčanu naknadu ili socijalnu uslugu,
  • Obavlja se inicijalna procjena potreba,
  • Daju se informacije korisnicima o mogućnosti zadovoljavanja njihovih potreba kroz sustav socijalne skrbi,
  • Daju se informacije korisnicima o mogućnosti pomoći izvan sustava kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.

Korisnicima se pruža stručna pomoć u vezi s ostvarivanjem njihovih prava.
U prednjem uredu poslove obavljaju: socijalna radnica i administrativna radnica.

Srodne stranice: