Produženje roka za dostavu ponude

Odluka o produženju roka za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave u predmetu “Nabava...

čitaj više