Savjetom i razgovorom protiv nasilja - dekorativna ilustracija

Centar za socijalnu skrb Novska partner je u Udruzi B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran na projektu „Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti“, sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta je pružanje besplatnih usluga pravnog i psihološkog savjetovanja za žene žrtve nasilja u obitelji na području Vukovarsko-srijemske i Sisačko-moslavačke županije. Ovim aktivnostima želi se doprinijeti povećanju regionalne dostupnosti specijaliziranih usluga za žrtve obiteljskog nasilja.

Savjetovanja će se odvijati 4 puta mjesečno, svakog tjedna u jednom od četiri partnerska centra za socijalnu skrb – Županja, Vinkovci, Sisak i Novska.

Kontakti za dogovor termina za korisnike CZSS Novska

Tel. 044/600-672

e-mail: css-novska@socskrb.hr

Informacije o projektu dostupne su i na web stranici https://trebam-savjet.com/ na kojoj ujedno možete zatražiti i savjet.

Letak udruge B.a.B.e.