Žena koju more brige - obrađena fotografija

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije uspostavio je Centar za psihosocijalnu pomoć za stanovnike Sisačko-moslavačke županije vezano uz novonastalu situaciju sa koronavirusom: 044/567-164.

U Centru radi:

  • specijalist školske medicine KBT terapeut,
  • liječnica specijalistica psihijatrije,
  • psiholog i
  • socijalni radnik.

Cilj je da se smanje sve moguće psihičke tegobe koje se mogu razvijati uz probleme vezano za samoizolaciju, karantenu i slično. Te da se bude na raspolaganju stanovništvu naše županije s ciljem umirivanja, sprječavanja panike i bezrazložnih strahova.

Hrvatski Crveni križ otvorio je telefonske linije za pružanje psihosocijalne podrške osobama u samoizolaciji ili karanteni. Telefoni su otvoreni 24 sata dnevno.

DCK Sisačko-moslavačke županije – 091 952 2452

Društvo psihologa Sisačko-moslavačke županije pridružilo se inicijativi. U suradnji s Hrvatskom psihološkom komorom te Hrvatskim psihološkim društvom pokrenuto je telefonsko savjetovalište. Na telefonskom broju 091 781 3627.

Savjetovalište je namijenjeno osobama u samoizolaciji. Ili onima kojima je potrebna stručna pomoć i podrška u nošenju s trenutnom situacijom s koronavirusom.

Na liniji će biti dostupni psiholozi Društva psihologa Sisačko-moslavačke županije.

Telefonska linija je aktivna od 0-24 sata.

Uplašena žena iza stakla sa kapljicama kiše