Obavijest o izboru kandidata po natječaju za radno mjesto psiholog I. vrste na neodređeno vrijeme

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA
TINA UJEVIĆA, 1/A, 44330 NOVSKA
KLASA: 112-02/22-01/7
URBROJ: 2176-137-06-03-22-15
U Novskoj, 22.07.2022. godine

PREDMET: JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO PSIHOLOG I. VRSTE NA NEODREĐENO VRIJEME
– obavijest, dostavlja se

Obavještavamo Vas da je po raspisanom javnom natječaju Centra za socijalnu skrb Novska za zapošljavanje psihologa I. vrste na neodređeno puno radno vrijeme, KLASA: 112-02/22-01/7, URBROJ: 2176-137-06-03-22-3, objavljenog dana 06.07.2022. godine, izabrana kandidatkinja M.Š., mag. psych.

S poštovanjem!

Ravnateljica:
Martina Antolković Hršak, mag. psych.

Obavijest dostaviti:
1. Svim kandidatima – putem elektroničke pošte,
2. Web stranica Centra (anonimizirano),
3. Oglasna ploča Centra,
4. Spis – ovdje.