Odluka o produženju roka za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave u predmetu “Nabava novog službenog osobnog vozila”