Usluga stručne potpore u obavljanju poslova i zapošljavanju korisnika

Ova usluga pruža se odrasloj osobi s invaliditetom, problemima ovisnosti, dugotrajno nezaposlenim i drugim korisnicima u riziku od socijalne isključenost. Usluga se pruža kroz uključivanje u radnu sredinu u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama. Ili kod fizičkih osoba koje profesionalno obavljaju neku djelatnost. Sve radi njihovog aktivnog uključivanja na tržište rada.

Zapošljavanje pod posebnim uvjetima i obavljanje poslova po ovom zakonu obuhvaća one vrste rada koji omogućavaju osobama očuvanje već stečenih znanja i razvoj novih sposobnosti.

Tko pruža uslugu?

Usluge stručne potpore pružaju:
– stručni radnici zavoda,
– domova socijalne skrbi,
– vjerske zajednice,
– udruge
– ili druga pravna osoba koja obavlja djelatnost socijalne skrbi u skladu s ovim zakonom.

Usluge obuhvaćaju plan, izbor i pripremu pravne ili fizičke osobe radi osiguravanja primjerenih uvjete za rad korisnika. To uključuje procjenu uvjeta, vrste i opsega poslova te pripremu i stručno vođenje korisnika.

Zapošljavanje osoba i obavljanje poslova može se provoditi kod poslodavaca s kojim je sklopljen sporazum o zapošljavanju pod posebnim uvjetima. Potpisnik sporazuma može biti zavod ili dom socijalne skrbi, vjerska zajednica, udruga ili druga pravna osoba koja obavlja djelatnost socijalne skrbi.

Opseg usluge i plaću korisnika za obavljeni posao utvrđuju sporazumno korisnik, odnosno njegov skrbnik ili zakonski zastupnik, zavod, dom socijalne skrbi i poslodavac.

 

Pomoć zaposlenim korisnicima u ustanovama ili pravnim osobama te kod drugih poslodavaca obuhvaća:

– Savjetovanje i pomoć pri rješavanju problema koje imaju u svezi s radom u radnoj sredini i nakon prekida radnog odnosa.

– Pomoć pri ostvarivanju prava iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja i obiteljske skrbi. Usluge koje pruža zavod, fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i hrvatski zavod za zapošljavanje, uz međusobnu suradnju.