Usluga savjetovanja i pomaganja pojedincu u Centru

Ova usluga pruža se korisniku radi prevladavanja nedaća i teškoća u vezi s:

– bolešću,
– starošću,
– smrću člana obitelji,
– invalidnošću,
– teškoćama u razvoju,
– uključivanjem u svakodnevni život nakon duljega boravka u domu socijalne skrbi, zdravstvenoj ili penalnoj ustanovi,
– te u drugim nepovoljnim okolnostima ili kriznim stanjima

Odnosi se na pomoć u vođenju kućanstva, raspolaganju novcem, nabavi odjeće, pronalaženju posla, rješavanju problema stanovanja i drugo.

Uključuje stručnu pomoć vezano uz sklapanje, odnosno raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju. I druge pravne poslove kojima se pojedincu osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba.

Trajanje usluge

Može biti kraćeg trajanja (savjetovanje) ili može uključivati dugoročni individualni rad s korisnikom (savjetovanje i pomaganje). Sve ovisno o njegovim potrebama.

Tko pruža uslugu?

Savjetovanje i pomaganje pružaju stručni radnici Centra za socijalnu skrb i drugi pružatelji socijalnih usluga u zajednici.

 

Gluhe i gluhoslijepe osobe imaju pravo na pomoć stručnog prevoditelja. Radi prevladavanja komunikacijskih i mobilnih teškoća, u postupcima ostvarivanja prava iz socijalne skrbi.

Uvjete i način ostvarivanja prava na pomoć stručnog prevoditelja ministar propisuje pravilnikom.

Srodne stranice: