Usluga savjetovanja i pomaganja obitelji u Centru

Usluga savjetovanja i pomaganja obitelji obuhvaća:

  • Stručno savjetovanje i sve oblike stručne pomoći pri prevladavanju obiteljskih poteškoća i poteškoća roditelja u odgoju i skrbi za djecu. Te osposobljavanje obitelji za funkcioniranje u svakodnevnom životu.
  • Uključuje savjetovanje, intenzivnu podršku obitelji u krizi i dugoročni rad s članovima obitelji usmjeren na poboljšanje obiteljskih odnosa.
  • Pod uslugom savjetovanja podrazumijevaju se i svi drugi oblici stručnog rada u otvorenoj grupi. Koji imaju za cilj upoznavanje, prepoznavanje, usmjeravanje i djelovanje samog pojedinca, partnera, članova obitelji, ciljane socijalne skupine ili šire zajednice. U pravcu stvaranja i djelovanja na okruženje koje unapređuje život svakog pojedinca, partnera, obitelji i njezinih članova u željenom pravcu. Te prevenira nastajanje ili razvoj nepovoljnih životnih okolnosti po pojedinca, obitelj i njezine članove te širu zajednicu.

Kada se usluga priznaje obitelji?

Usluga se priznaje obitelji u slučajevima:

– kad problemi i poteškoće proizlaze iz narušenih odnosa u obitelji i mogu se riješiti samo promjenama u obitelji kao cjelini,
– kada je obitelji potrebno stručno savjetovanje i pomoć pri odgoju i skrbi za djecu jer nemaju potrebne vještine,
– te kada uređenje odnosa između dvaju ili više članova obitelji zahtijeva trajniju potporu ili vođenje da bi se osigurali uvjeti za opstanak i razvoj obitelji.

Provodi se ciljem unapređivanja obiteljskih odnosa, prevladavanja kriznih situacija i usvajanja znanja i vještina za uspješno roditeljstvo ili udomiteljstvo.

Usluga intenzivne potpore obitelji u krizi

Ova usluga je savjetodavno-terapijska i socijalno-edukativna usluga koja se pruža obiteljima u krizi kao i udomiteljskim obiteljima. U cilju unapređivanja obiteljskih odnosa, prevladavanja kriznih situacija i usvajanja znanja i vještina za uspješno roditeljstvo, odnosno udomiteljstvo.

Provodi se nakon sveobuhvatne procjene obiteljskih rizika, snaga i potreba. U skladu s individualnim planom promjene s obitelji i planom intervencija kojima se u vremenski ograničenom razdoblju od najduže 6 mjeseci očekuje osnaživanje obitelji za promjenu. I osposobljavanje roditelja za skrb o djeci u obitelji.

Tko pruža uslugu?

Ovu uslugu pružaju stručni radnici:
– centra za socijalnu skrb,
– domova socijalne skrbi i
– drugih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi.

U suradnji s drugim pružateljima usluga u zajednici i drugim osobama koje mogu utjecati na obitelj.