Usluga boravka koja se ostvaruje u Centru za socijalnu skrb Novska

Usluge boravka obuhvaćaju cjelodnevni, poludnevni i povremeni boravak.

Cjelodnevni boravak je boravak dulji od 8 sati dnevno u sklopu kojega se osigurava zadovoljavanje životnih potreba korisnika.

Pružanjem usluga:
– prehrane,
– održavanja osobne higijene,
– brige o zdravlju,
– čuvanja,
– odgoja,
– njege,
– radnih aktivnosti,
– psihosocijalne potpore i rehabilitacije,
– organiziranja slobodnog vremena,
– organiziranja prijevoza,
– te drugih usluga ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Poludnevnim boravkom smatra se boravak u trajanju od 4 do 8 sati dnevno. Cjelodnevni i poludnevni boravak može se provoditi jedan dan u tjednu, više puta tjedno ili tijekom svih radnih dana u tjednu.

Povremeni boravak je boravak u trajanju do najviše 12 sati tjedno, prema utvrđenoj potrebi individualnog rada s korisnikom. Tijekom povremenog boravka osiguravaju se korisniku usluge psihosocijalne rehabilitacije, ovisno o potrebama korisnika.

Važno!!!
Zavod putem uputnice priznaje uslugu povremenog boravka djetetu s teškoćama u razvoju ili odrasloj osobi s invaliditetom. Uz prethodno pribavljeno mišljenje tijela vještačenja o potrebi individualnoga rada u provođenju psihosocijalne rehabilitacije. I ocjene pružatelja usluga o trajanju i učestalosti boravka.