Prva socijalna usluga u Centru za socijalnu skrb Novska

Prva socijalna usluga obuhvaća:

  • informiranje korisnika o socijalnim uslugama i pružateljima usluga,
  • pomoć korisniku pri utvrđivanju njegovih potreba,
  • početnu procjenu resursa korisnika te
  • podršku i pomoć pri izboru prava iz sustava socijalne skrbi.
prve konzultacije