Pomoć za stanovanje koja se ostvaruje u Centru za socijalnu skrb Novska

Troškovi stanovanja odnose se na:

troškove najamnine, pričuve, komunalne naknade, električnu energiju, plin, drva i druge energente, grijanje, vodu, odvodnju te druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.

 

Pravo na pomoć za stanovanje ima:

Samac ili članovi kućanstva ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruju po drugoj osnovi.
Ima samac ili članovi kućanstva koji koriste stan iste ili manje veličine od zadovoljavajućeg stambenog prostora prema propisima utvrđenim zakonom.
Ako prosječni mjesečni prihod samca ili članova kućanstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti, ne prelazi visinu sredstava za uzdržavanje propisanu zakonom o socijalnoj skrbi.

 

Pravo na pomoć za stanovanje nema:

Samac ili članovi kućanstva koji imaju u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji im ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću za odmor.

 

Kome se podnosi zahtjev?

Rješenje o pravu na pomoć za stanovanje donosi jedinica lokalne samouprave u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.