Jednokratna pomoć koja se isplaćuje u Centru

Jednokratna pomoć je poseban oblik novčane ili materijalne pomoći. To je pomoć samcu ili obitelji koji su se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti. Iz razloga na koje nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati.

Iz tih razloga nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe kao što su:
– rođenje ili školovanje djeteta,
– bolest ili smrt člana obitelji,
– elementarne nepogode,
– nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu,
– nabavke neophodne odjeće i obuće i drugo.

Podnositelj zahtjeva za jednokratnu pomoć obvezan je točno navesti za koju namjenu treba pomoć i odrediti visinu potrebnih sredstava.

Jednokratna pomoć može se osigurati podnositelju zahtjeva u novcu ili u naravi.

 

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć – podnošenje zahtjeva

  • Inicijalni obrazac
  • Zahtjev za jednokratnu pomoć
  • Potrebni dokumenti za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU POMOĆ

1. Preslika domovnica i osobnih iskaznica za sve članove obitelji

2. Rodni list za sve članove obitelji

3. Potvrda iz poduzeća o visini plaće, dječjeg doplatka i drugih davanja iz radnog odnosa za prethodna tri mjeseca

4. Potvrda HZMO o tome da li koristi novčana davanja iz mirovinskog osiguranja

5. Odrezak od mirovine za prethodna tri mjeseca

6. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za sve radno sposobne i nezaposlene članove domaćinstva

7. Uvjerenje o upisu u srednju školu (za učenike)

8. Uvjerenje Porezne uprave o prihodu za prethodnu godinu

9. Vlasnički list

10. Potvrda ili preslika tužbe da je pokrenut postupak radi utvrđivanja obveze uzdržavanja od strane srodnika (djece)

11. Medicinska dokumentacija (ako se jednokratna pomoć traži zbog npr: kupnje lijekova ili daljnjeg liječenja…)

12. Predračun (ljekarne, knjižare, komunalnog poduzeća, trgovine) (ovisno o svrsi zbog koje su bili povećani izdatci obitelji)