Jednokratna naknada uslijed elementarne nepogode – potresa

Jednokratna naknada je materijalno pravo na novčanu pomoć koju je moguće ostvariti između ostalog i uslijed pretrpljene elementarne nepogode poput potresa. Naknada iznosi do 2.500 kn za samca, odnosno do 3.500 kn za kućanstvo.

Jednokratna pomoć nije namijenjena samo socijalno ugroženima nego svima koji su stradali u potresu te pozivamo sve koji imaju oštećene objekte u potresu, a to još nisu učinili, da podnesu zahtjev.

Zahtjev treba sadržavati:

  • podatke o podnositelju zahtjeva članova kućanstva (ime i prezime, OIB, adresa stanovanja, kontakt broj)
  • podatke o pretrpljenoj materijalnoj šteti na imovini (opisati radi li se o stambenom ili gospodarskom objektu i kakva su oštećenja)
  • dostaviti dokaz o nastaloj šteti (npr. fotodokumentacija i dr.)
  • presliku tekućeg ili zaštićenog računa

Zahtjevi se podnose u Centru za socijalnu skrb Novska, Tina Ujevića 1/a u uredovno radno vrijeme Centra.

Centar za socijalnu skrb Novska poziva i sve ostale osobe s područja Sisačko moslavačke županije i okolice pogođene potresom, a koje su privremeno smještene na području mjesne nadležnosti Centra za socijalnu skrb Novska, da se jave u Centar radi podnošenja zahtjeva za jednokratnu naknadu.

Jednokratna naknada potres - obrazac

U koliko ste osoba koja ostvaruje pravo na ovu Jednokratnu naknadu, ovdje možete preuzeti obrazac za podnošenje zahtjeva u PDF formatu. Otprintajte obrazac, popunite tražene podatke i obrazac predajte u Centar za socijalnu skrb Novska