CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA
NOVSKA, Tina Ujevića 1/a

KLASA: 100-01/21-01/6
URBROJ: 2176-137-06-01-21-10
Novska, 24.05.2021. godine

 

SVIM KANDIDATIMA

Predmet: Poziv za pismeno testiranje znanja i psihologijsku selekciju

Pozivamo sve kandidate koji su se javili po raspisanom natječaju Centra za socijalnu skrb Novska, Klasa: 100-01/21-01/6, Urbroj: 2176-137-06-01-21-2 od 10.05.2021. godine, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto: 1. socijalni radnik I. vrste – 1 izvršitelj/ica u Odjelu za djecu, mlade i obitelj i 2. pravnik I. vrste – 1 izvršitelj/ica u Odjelu za odrasle osobe i novčane naknade, da pristupe:

– pismenom testiranju znanja od strane poslodavca, koje će se obaviti dana 28.05.2021. godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Novska, Tina Ujevića 1/a te

– psihologijskoj selekciji od strane HZZ-o koja će se obaviti dana 31.05.2021. godine s početkom u 8,00 sati u prostorijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Kutina, Crkvena 13.

 

RAVNATELJICA:

Martina Antolković Hršak, mag. psych.