Centar za socijalnu skrb Novska
Novska, Tina Ujevića 1a

Klasa: 112-06/21-01/2
Urbroj: 2176-137-01-01-21-14

U Novskoj, 07.05.2021.

Predmet: Natječaj za socijalnog radnika – pripravnika
– obavijest o izboru kandidata

Temeljem raspisanog javnog natječaja Centra za socijalnu skrb Novska za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva, kroz mjeru aktivne politike zapošljavanja „Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo za radno mjesto socijalni radnik I. vrste – određeno radno vrijeme, 12 mjeseci – pripravnik – 1 izvršitelj/izvršiteljica u radni odnos primit će se Tihana Pavelić iz Vrpolja.

Ravnateljica:
Martina Antolković Hršak, mag. psych.

Dostaviti:
1. Web stranica www.czssn.hr
2. Tihana Pavelić, putem elektronske pošte
3. Spis