Uvažavajući trenutnu situaciju s Covid-19 bolesti te sukladno uputama Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kao i nadležnih službi, rad s korisnicima u Centru za socijalnu skrb Novska organiziran je na sljedeći način:

– prije ulaska u ustanovu provjerava se da li je korisniku određena izolacija ili samoizolacija
– u prostoru Centra obavezno je nošenje maske
– na ulazu u prostorije ustanove obavezna je dezinfekcija ruku
– nakon ulaska korisniku se mjeri temperatura te korisnik potpisuje izjavu da nije imao temperaturu ni respiratorne smetnje i da prema svojem saznanju nije bio u kontaktu sa osobom zaraženom Covid-19 bolesti
– u prostorijama Centra obavezna je socijalna distanca
– korisnici svoj red čekaju na otvorenom i nakon provedenog postupka ne zadržavaju se u prostoru Centra
– korisnici se, kada god je to moguće, primaju po prethodnom dogovoru s nadležnim socijalnim radnikom/voditeljem slučaja s razmakom između dva termina od najmanje 10 minuta (radi dezinfekcije i prozračivanja prostora)
– neposredan odlazak stručnih radnika Centra u obitelji korisnika obavlja se u svim situacijama kada je to potrebno, a u skladu s pravilima struke uz korištenje zaštitne opreme

Molimo korisnike:
– da komunikaciju s Centrom koliko je moguće obavljaju putem telefona (Centrala: 600-672) ili elektronske pošte css-novska@socskrb.hr
– da zahtjeve za priznavanje prava iz sustave socijalne skrbi kao i zahtjeve za pokretanje postupaka obveznog savjetovanja dostavljaju kada god je to moguće elektronskim putem ili putem pošte (obrasci zahtjeva dostupni su na službenoj web stranici Centra www.czssn.hr)
– da svoj dolazak u Centar, kad god je moguće, najave telefonskim putem te zatraže termin dolaska

Molimo korisnike koji imaju respiratornu bolest i/ili povišenu tjelesnu temperaturu ili im je određena mjera izolacije ili samoizolaciji da ne dolaze u prostorije ustanove.

Ravnateljica:
Martina Antolković Hršak, mag. psych.

Glava ženske osobe sa maskom na licu