Obavijest o izboru kandidata po Javnom natječaju za socijalnog radnika

Centar za socijalnu skrb Novska
Novska, Tina Ujevića 1a

Klasa: 112-02/22-01/14
Urbroj: 2176-137-01-01-22-17

 U Novskoj, 27.12.2022.  

                                                                                       

Predmet: Javni natječaj za socijalnog radnika I. vrste na neodređeno vrijeme

  • Obavijest, dostavlja se

  

            Obavještavamo Vas da je po raspisanom javnom natječaju Centra za socijalnu skrb Novska Klasa: 100-01/22-01/14 Urbroj: 2176-137-06-03-22-4, objavljen u Narodnim novinama dana 14.12.2022. godine za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto socijalnog radnika I. vrste – 1 izvršitelj/ica, izabrana kandidatkinja Nataša Ivezić, mag. act. soc.

  

      Ravnateljica:

Martina Antolković Hršak, mag. psych.

                       

Dostaviti:

  1. Nataša Ivezić
  2. Web stranica Centra
  3. Oglasna ploča CZSS Novska
  4. Spis, ovdje