Centar za socijalnu skrb Novska
Novska, Tina Ujevića 1a

Klasa: 112-06/22-01/10
Urbroj: 2176-137-01-01-22-10

U Novskoj, 07.11.2022.

 

Predmet: Javni natječaj za zapošljavanje socijalnog radnika I. vrste na neodređeno puno radno vrijeme u Centru za socijalnu skrb Novska

 Obavijest, dostavlja se

 

Po raspisanom javnom natječaju Centra za socijalnu skrb Novska Klasa: 112-02/22-01/10, Urbroj: 2176-137-06-03-22-2 od 18.10.2022. godine za zapošljavanje socijalnog radnika I. vrste na neodređeno puno radno vrijeme u Centru za socijalnu skrb Novska izabrana je Martina Jakopčić, magistra socijalnog rada.

 

 Ravnateljica:

Martina Antolković Hršak, mag. psych.

 

Dostaviti:

  1. Svim kandidatima putem elektroničke pošte
  2. Web stranica Centra
  3. Oglasna ploča CZSS Novska
  4. Spis, ovdje