Centar za socijalnu skrb Novska
Novska, Tina Ujevića 1a

Klasa: 100-01/22-01/3
Urbroj: 2176-137-01-01-22-21

U Novskoj, 22.03.2022.

 

Predmet: Javni natječaj za pravnika I. vrste na neodređeno vrijeme
– Obavijest, dostavlja se

 

Obavještavamo Vas da je po raspisanom javnom natječaju Centra za socijalnu skrb Novska Klasa: 100-01/22-01/3 Urbroj: 2176-137-06-03-22-2 od 01.03.2022. godine, objavljenom u Narodnim novinama dana 04.03.2022 godine za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto pravnika I. vrste – 1 izvršitelj/ica, izabran kandidat F. D., magistar prava.

 

Ravnateljica:
Martina Antolković Hršak, mag. psych.

 

Dostaviti:
1. Svim kandidatima putem elektroničke pošte
2. Web stranica Centra (anonimizirano)
3. Oglasna ploča CZSS Novska
4. Spis, ovdje