CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA

Novska, Tina Ujevića 1/a

KLASA: 100-01/21-01/6

URBROJ: 2176-137-06-01-21-14

Novska, 02.06.2021. godine

                                                                                                              SVIM KANDIDATIMA

                                                                                                                     

Predmet: obavijest, dostavlja se

Obavještavamo vas da po raspisanom javnom natječaju Centra za socijalnu skrb Novska, Klasa: 100-01/21-01/6, Urbroj: 2176-137-06-01-21-2 od 10.05.2021. godine, objavljenom u Narodnim novinama dana 12.05.2021.godine, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme, za radno mjesto socijalnog radnika I. vrste – 1 izvršitelj/ica, izabrani kandidat je Lucija Vistid, magistra socijalne politike, iz Novske.

                                                       

                                                                                                                RAVNATELJICA:

                                                                                                    Martina Antolković Hršak, mag. psych.

Dostaviti:

1. Web stranice CZSS Novska,

2. Oglasna ploča CZSS Novska,

3. Spis, ovdje