Centar za socijalnu skrb Novska
Novska, Tina Ujevića 1a

Klasa: 112-06/22-01/1
Urbroj: 2176-137-01-01-22-27

U Novskoj, 27.06.2022.

 

 

Predmet: Javni natječaj za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva za radno mjesto pravnik I. vrste na određeno vrijeme
– Obavijest, dostavlja se

 

Obavještavamo Vas da je po raspisanom javnom natječaju Centra za socijalnu skrb Novska Klasa: 112-06/22-01/1 Urbroj: 2176-137-06-03-22-17 od 08.06.2022. godine za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva za radno mjesto pravnik I. vrste na određeno vrijeme izabran kandidat M. A., magistar prava.

 

Ravnateljica:
Martina Antolković Hršak, mag. psych.

 

 

Dostaviti:
1. Svim kandidatima putem elektroničke pošte
2. Web stranica Centra (anonimizirano)
3. Oglasna ploča CZSS Novska
4. Spis, ovdje