Dekorativna slika sa stiliziranim satom i natpisom Test

OBAVIJEST KANDIDATIMA O PROVOĐENJU TESTIRANJA U CENTRU

 

Obavještavaju se kandidati koji su dostavili potpunu i pravovremenu dokumentaciju te ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja KLASA: 100-01/19-01/2, URBROJ:2176-137-06-01-19- 1 od 06.12.2019. godine, za radno mjesto dipl. socijalni radnik I. vrste- neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

da će se pismeno testiranje znanja i psihološko testiranje od strane poslodavca obaviti dana 23.12.2019. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Novska, Tina Ujevića 1/a.

Ako kandidati navedenog dana ne pristupe u naznačeno vrijeme smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

Kandidati koji nisu dostavili potpunu i pravovremenu dokumentaciju te ne ispunjavaju sve uvjete iz natječaja bit će o istom obaviješteni putem e-maila.

Centar za socijalnu skrb Novska

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA
NOVSKA, Tina Ujevića 1/a

KLASA:100-01/19-01/2
URBROJ: 2176-137-06-01-19-10
Novska, 19.12.2019. godine