Select Page

CZSS Novska – O nama

Osnovne informacije o ustanovi Centar za socijalnu skrb Novska

Poslovna zgrada Centra za socijalnu skrb Novska

Centar za socijalnu skrb Novska ustanova je osnovana Odlukom Ministarstva socijalne politike i mladih. Obuhvaća područje s oko 20 000 stanovnika te je mjesno nadležan za Grad Novsku i općine Lipovljani i Jasenovac s ukupno 37 naselja. Adresa Centra je Novska, Tina Ujevića 1/a.

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima. Uključuje prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama. Svrha socijalne skrbi je unapređenje kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

Korisnici socijalne skrbi su samci i kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, dijete s teškoćama u razvoju, dijete i mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju, dijete žrtva vršnjačkog ili drugog nasilja, dijete bez pratnje koje se zatekne izvan mjesta prebivališta, dijete strani državljanin, trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života bez obiteljske podrške, odrasla osoba s invaliditetom, žrtva nasilja, ili osoba koja zbog starosti i nemoći ne može samostalno skrbiti o sebi, ovisnici o alkoholu, drogi te obitelji kojima je zbog poremećenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć i podrška.

Centar kao ustanova, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi na temelju javnih ovlasti:
1. rješava u prvom stupnju o pravima iz sustava socijalne skrbi, obiteljsko pravne i kazneno pravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonom
2. provodi ovrhu svojih rješenja
3. izdaje uvjerenja i druge potvrde
4. vodi propisane očevidnike
5. daje podatke o obiteljskim prilikama, te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima
6. sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti o sebi i svojim pravima
7. obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima

Prava u sustavu socijalne skrbi su zajamčena minimalna naknada, jednokratna naknada, osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, naknada do zaposlenja, naknada za roditelja njegovatelja ili njegovatelja, naknada u svezi s obrazovanjem, naknada za ugroženog kupca energenata.

Usluge u sustavu socijalne skrbi su prva socijalna usluga, savjetovanje i pomaganje, pomoć u kući, psihosocijalna podrška, pomoć u uključivanje u programe obrazovanja, rana intervencija, boravak i smještaj.

Brinemo o djeci, odraslim osobama i cijelim obiteljima

Pomažemo osobama i obiteljima
već više od
20 godina
 

Naš cilj

Pružanje stručne podrške, savjetovanje, osnaživanje, unapređenje kvalitete života korisnika koji se nalaze u nepovoljnim osobnim, obiteljskim, materijalnim i drugim nepovoljnim životnim situacijama.

Naša misija

Poboljšanje kvalitete života naših korisnika i sugrađana u suradnji s drugim institucijama te jedinicama lokalne samouprave. Sprječavanje socijalne isključenosti ranjivih skupina društva.

Naša vizija

Moderna ustanova koja svojim stručnim kadrom i tehničkim karakteristikama uspješno odgovara na zahtjeve i potrebe korisnika, surađuje s drugim dionicima s ciljem unapređenja kvalitete života pojedinaca i društva u cjelini.

Djelatnika

Djelatnosti

Godina u poslu

Budimo u kontaktu

Kontaktirajte nas u koliko imate potrebu za našim uslugama.

Skip to content