Centar za socijalnu skrb Novska
Novska, Tina Ujevića 1a

Klasa: 100-01/21-01/6
Urbroj: 2176-137-01-01-21-21

U Novskoj, 08.06.2021.

 

Predmet: Natječaj za pravnika
– obavijest o izboru kandidata

 

Temeljem raspisanog javnog natječaja Centra za socijalnu skrb Novska Klasa: 100-01/21-01/6, Urbroj: 2176-137-06-01-21-2 od 10.05.2021. godine, objavljen u Narodnim novinama dana 12.05.2021.godine, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme, za radno mjesto pravnika I. vrste – 1 izvršitelj/ica, izabrani kandidat je Lorena Ljepović.

 

RAVNATELJICA:
Martina Antolković Hršak, mag. psych.

 

Dostaviti:
1. Web stranica www.czssn.hr
2. Spis