Ured UNICEF-a u Hrvatskoj u suradnji s udrugom RODA – Roditelji u akciji izradio je 3 letka na sljedeće teme:

  • Trudnoća i KORONAVIRUS
  • Porod i KORONAVIRUS
  • Dojenje i KORONAVIRUS

Letci su dostupni na sljedećim jezicima:

  • Hrvatskom
  • Romskom/romani chib
  • Bajaško rumunjskom
  • Arapskom
  • Farsi
  • Engleskom

Ujedno Vas obavještavamo da je Udruga Roda u suradnji s UNICEF-om pokrenula platformu za e-učenje namijenjenu budućim roditeljima – UČITE S NAMA O RODITELJSTVU koja je dostupna na sljedećoj poveznici: https://edukacija.roda.hr/

Platforma sadrži besplatne e-tečajeve koji kroz zanimljive tekstove, kratke video materijale, edukativne grafike te interaktivne i edukativne igre, vode buduće roditelje kroz iskustvo poroda, babinja i dojenja.

Kliknite na sliku letka jednom i dobit ćete veći prikaz letka. Ako kliknete na sliku još jednom, letak će vam biti prikazan u maksimalnoj veličini.

Trudnoća letak Unicef
Dojenje letak Unicef
Porod letak Unicef

Preuzmi letke u PDF formatu

Trudnoća - letak Unicef

Porod - letak Unicef

Dojenje - letak Unicef