Kontakti Centra za socijalnu skrb Novska

Adresa:
Tina Ujevića 1a
44330 Novska

Centrala: 044/ 600 672

Fax: 044/ 608 905

Adresa elektroničke pošte: css-novska@socskrb.hr

Ravnateljica:
Martina Antolković Hršak, mag. psych.
Tel: 044/ 608 310
Mob: 099/212 3045

Prijemni ured
Ankica Filipović, diplomirana socijalna radnica, tel: 044/691 782


Odjel za djecu, mlade i obitelj
Martina Bočkor, magistra socijalnog rada, voditeljica odjela, tel: 044/691 792
Vedran Kosijer, magistar prava, tel: 044/691 790
Kristina Pšenko, magistra socijalne pedagogije, tel: 044/691 788
Lucija Vistid, magistra socijalnog rada, tel: 044/ 608 903
Monika Špehar, magistra psihologije, tel: 044/691 791


Odjel za odrasle osobe i novčane naknade
Božica Ivaštinović, magistra socijalnog rada, voditeljica Odjela, tel: 044/691 785
Ljiljanka Žunić, magistra socijalnog rada, tel: 044/691 784
Jadranka Gašparović, socijalna radnica, tel: 044/691 786
Slavica Krizmanić-Konjicija, diplomirana pravnica, tel: 044/961 787
Marija Vidale, socijalna radnica, tel: 044/691 789
Lorena Ljepović, magistra prava, tel.: 044/600 672


Računovodstvo:
Lidija Tušek, prvostupnica ekonomije, voditeljica računovodstva, tel: 044/600 460
Anita Pereglin, ekonomistica (blagajnica), tel: 044/ 691 793


Administrativna radnica (urudžbeni ured)
Lidija Grgić, ekonomistica, tel: 044/691 781

 

simboli za kontakte
kontakti - ilustracija 2

Obratite nam se sa povjerenjem

5 + 14 =