logotipi razni

Udruga mladih Novska,
Tina Ujevića 2c,
44330 Novska
OIB:31514561389

UP.01.2.0.04.0074

JAVI SE, PROMIJENI S(V)E!

Poštovani,

Ovim putem Vas obavještavamo kako je Udruga mladih Novska potpisala ugovor za projekt: „Javi se, promijeni s(v)e!“ Reaktivacija i reintegracija neaktivnih mladih u NEET statusu UP.01.2.0.04.0074 u sklopu poziva „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije donijeli su Odluku o financiranju projekta „Javi se, promijeni s(v)e!“ – UP.01.2.0.04.0074 u iznosu od 1.869.000,00 kuna. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda uz intenzitet potpore od 100%. Trajanje projekta je od 12.07.2021. do 12.07.2023.

U iduće dvije godine u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područni ured Kutina, Lokalnom akcijskom grupom „Zeleni trokut“ i Lipičkom razvojnom i turističkom agencijom LIRA d.o.o. želi omogućiti pristup i aktivno sudjelovanje na tržištu rada neaktivnim NEET mladim osobama na području Sisačko-moslavačke i Požeško-slavonske županije. Projekt ima u cilju doprinijeti pronalasku, aktivaciji i integraciji na tržište rada 10 neaktivnih NEET osoba oba spola u dobi od 15-29 godina kroz provedbu aktivnosti dosega i obrazovanja.

Aktivnosti projekta obuhvaćaju izradu individualnih planova aktivnosti, aktivnosti informiranja o kretanjima na tržištu rada i uključivanje pripadnika ciljane skupine u verificirane programe obrazovanja odraslih.

NEET populacijom u RH se smatraju osobe u dobnoj skupini između 15 i 29 godina koje ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja te nisu u sustavu obrazovanja odraslih. Važnost identifikacije i analize NEET stanovništva proizlazi iz različitih strateških, kao nacionalnih, tako i nadnacionalnih (EU) dokumenata.

Provedba projekta započela je 12. srpnja 2021. godine, a početak aktivnosti podrške neaktivnih osoba u NEET statusu, uključujući i one najudaljenije od tržišta rada i ostalih projektnih aktivnosti započela je u kolovozu 2021. godine.

U pripremnoj fazi Udruga mladih Novska traži 10 osoba u NEET statusu i ovim putem pozivamo sve zainteresirane, koji zadovoljavaju opisane karakteristike da se jave i postanu korisnici projekta.

Odabir ciljane skupine će se vršiti tako da se prvenstvo daje osobama koje su najudaljenije od tržišta rada prema definiciji Uputa za prijavitelje poziva..

Mladi i njihovo obrazovanje, zapošljavanje i prosperitet su prijeka potreba budućeg razvoja i opstanka svakog društva.

Ovim putem pozivamo i Vas na suradnju da nas obavijestite, ukoliko imate saznanja o prisutnosti opisane ciljane populacije na vašem području djelovanja radi uspješnog detektiranja potencijalnih korisnika i uključivanja u aktivnosti dosega, aktivacije, podrške, obrazovanja i informiranja o stanju na tržištu rada neaktivnih osoba.

Ukoliko želite pomoći nekome koga znate, ili vas zanima više o samom projektu i temi, slobodno nam se javite na e-mail: javisepromijenisve@gmail.com, na broj: 099/8529519 ili putem Facebook stranice. https://www.facebook.com/Javi-se-promijeni-sve-100535452363746/?ref=page_internal.

LINK:  Otvorena prijava za mlade od 15 do 29 godina

Unaprijed zahvaljujemo i veselimo se suradnji,

 

Mateja Šimičić – voditeljica projekta

Javi se, promijeni s(v)e! UP.01.2.0.04.0074
Udruga mladih Novska
Kontakt: +385 99 852 9519
E-mail: javisepromijenisve@gmail.com
https://www.facebook.com/Javi-se-promijeni-sve