Tko su korisnici socijalne skrbi?

Korisnici socijalne skrbi su:

 • Samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. A nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način.
 • Dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
 • Mlađa punoljetna osoba,
 • Dijete žrtva obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja,
 • Dijete žrtva trgovanja ljudima,
 • Dijete s teškoćama u razvoju,
 • Dijete i mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju,
 • Dijete bez pratnje koje se zatekne izvan mjesta svog prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu.
 • Dijete strani državljanin koje se zatekne na teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu.
 • Trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života bez obiteljske podrške i odgovarajućih uvjeta za život.
 • Obitelj kojoj je zbog poremećenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška.
 • Odrasla osoba s invaliditetom koja nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim potrebama.
 • Odrasla osoba žrtva obiteljskog ili drugog nasilja te žrtva trgovanja ljudima.
 • Osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može samostalno skrbiti o osnovnim životnim potrebama.
 • Osoba ovisna o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti.
 • Beskućnik

Tko je samohrani roditelj?

Samohrani roditelj je onaj koji sam živi s djetetom i sam ga uzdržava (nema prihoda od drugog odsutnog ili umrlog roditelja).