Katalog informacija Centra za socijalnu skrb Novska

Informacije koje sadrži ovaj katalog sistematizirane su prema novoj organizacija rada Centara za socijalnu skrb a sukladno Odluci MZSS o uvođenju nove organizacije rada centra za socijalnu skrb – ured sve na jednom mjestu kao i Smjernica za uvođenje nove organizacije rada u centrima Klasa: 550-/11-01/43 Urbroj: 534-09-3-1/1-10-1 od 20.1.2011.

Rad Centra odvije se na slijedeći način :

1. PREDNJI URED
– Prijemni ured

2. STRAŽNJI URED
– Poslovi u svezi ostvarivanja novčanih i drugih pomoći
– Poslovi pružanja usluga za djecu i mladež
– Poslovi pružanja usluga za odrasle osobe

3. RAČUNOVODSTVENI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Prijemni ured raspolaže informacijama vezanim uz:

 • pomoć za uzdržavanje
 • jednokratnu pomoć
 • doplatak za pomoć i njegu
 • osobnu invalidninu
 • naknadu do zaposlenja
 • status roditelja njegovatelja
 • skrb izvan vlastite obitelji
 • smještaj u udomiteljsku obitelj
 • smještaj u dom socijalne skrbi
 • vođenje evidencije o svemu navedenom


Poslovi u svezi ostvarivanja novčanih i drugih pomoći
raspolaže informacijama vezanim uz ostvarivanje prava i dokumentacije vezane za:

 • pomoć za uzdržavanje,
 • jednokratnu pomoć


Poslovi pružanja usluga za djecu, mladež i obitelj
sadrže informacije vezane uz:

 • sklapanje braka prije punoljetnosti
 • tužbu za poništaj braka
 • posredovanje prije razvoda braka
 • postupanje vezano radi utvrđivanje i osporavanje majčinstva i očinstva
 • suglasnost centra za određivanje i promjenu osobnog imena djeteta
 • prava djeteta
 • roditeljsku skrb
 • mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta
 • imovinske odnose roditelja i djece
 • privremeno uzdržavanje
 • posvojenje
 • nasilje u obitelji
 • skrbništvo za maloljetne osobe
 • školovanje djece po posebni uvjetima
 • rad PTV-a za djecu i mladež
 • uslugu smještaja izvan vlastite obitelji
 • programiranje, definiranja i provođenje preventivnih programa
 • rano-pravovremeno otkrivanje djece i mladeži vezano uz rizične čimbenike za razvoj djeteta
 • izvršavanje zadaće u pred pripremnom i pripremnom postupku temeljem Zakona o sudovima za mladež i Zakona o prekršajima
 • tretman mladeži s poremećajima u ponašanju
 • vođenje propisane evidencije


Poslovi pružanja usluga za odrasle osobe
sadrže informacije vezano uz:

 • skrbništvo za poseban slučaj
 • skrbništvo za odrasle osobe,
 • produžena roditeljske skrb
 • postupak lišavanja poslovne sposobnosti
 • vođenje evidencije o štićenicima i njihovoj imovini
 • usluga skrbi izvan vlastite obitelji
 • doplatku za pomoć i njegu
 • osobnoj invalidnini
 • naknadi do zaposlenja
 • statusu roditelja njegovatelja
 • rad Prvostupanjskog tijela za vještačenje za odrasle osobe
 • rad Prvostupanjskog tijela za vještačenje za nasilje u obitelji
 • vođenje propisane evidencije

Računovodstveni i administrativni poslovi raspolažu informacijama vezanim uz:

 • izradu financijskih planova i financijskih izvještaja
 • isplate novčanih naknada
 • isplata plaće i ostalih primanja zaposlenika
 • isplata naknada vanjskim suradnicima za obavljene usluge
 • vođenje urudžbenog zapisnika i arhive

Katalog informacija Centra - PDF dokument

Ovdje možete preuzeti originalni PDF dokument Katalog informacija Centra za socijalnu skrb Novska.