Select Page

Registar važećih ugovora 2022

Registar važećih ugovora Centra za socijalnu skrb Novska u 2022. godini
MINISTARSTVO
red.br. predmet ugovora broj okvirnog sporazuma dobavljač/prodavatelj datum sklapanja datum primjene rok važenja EOJN rok čuvanja
1 gorivo 8/2021-9 INA d.d. 14.02.2022. 02.04.2022. 01.04.2023. DA
(ne mi)
7 godina
SREDIŠNJI URED ZA NABAVU
red.br predmet ugovora broj ugovora dobavljač/prodavatelj datum sklapanja datum primjene rok važenja EOJN rok čuvanja
1 pokretna mreža 3522/2020 Hrvatski Telekom d.d. 07.12.2020. 01.01.2021. 31.12.2022. DA 7 godina
2 nepokretna mreža 3205/2021 Hrvatski Telekom d.d. 21.10.2021. 01.11.2021. 31.10.2024. DA 7 godina
3 prirodni plin 5/2022 Gradska plinara ZG 29.03.2022. 01.02.2022. 31.01.2023. DA 7 godina
4 poštanske usluge DP-02/9/2-005573/22 Hrvatska pošta d.d. 23.03.2022. 01.03.2022. 28.02.2023. DA 7 godina
5 električna energija 0002-2022-3008266624 Hep opskrba d.o.o. 22.02.2022. 01.02.2022. DA 7 godina
6 osiguranje osoba-POLO 216700012245 Croatia osiguranje d.d. 01.06.2021. 19.06.2021. 19.06.2022. DA 7 godina
7 osiguranje odg. – POLO 17002297937 Croatia osiguranje d.d. 31.05.2021. 19.06.2021. 19.06.2022. DA 7 godina
10 osiguranje kasko – KIA 004700094223 Croatia osiguranje d.d. 02.09.2021. 03.09.2021. 03.09.2022. DA 7 godina
11 osiguranje osoba -KIA 217700012917 Croatia osiguranje d.d. 01.09.2021. 03.09.2021. 03.09.2022. DA 7 godina
12 osiguranje odg.-KIA 17002415824 Croatia osiguranje d.d. 31.08.2021. 03.09.2021. 03.09.2022. DA 7 godina
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA
red.br predmet ugovora broj ugovora dobavljač/prodavatelj datum sklapanja datum primjene rok važenja EOJN rok čuvanja
1 zaštita na radu (konzalting) ZNR-04/22 VIZOR d.o.o. 31.12.2021. 01.01.2022. 31.12.2022. NE 7 godina
2 održavanje WEB stranica 3/2022 Perla d.o.o. Pakrac 29.12.2021. 01.01.2022. 31.12.2022. NE 7 godina
3 Komunalni otpad 1/2022 Novokom d.o.o. 01.01.2022. 01.01.2022. 31.12.2022. NE 7 godina
4 zaštita osoba i imovine TZ/03/12/21 Brada d.o.o. 31.12.2021. 01.01.2022. 31.12.2022. DA 7 godina
5 održavanje dizala 1598-4/2021 Kone d.o.o. 28.12.2021. 01.01.2022. 31.12.2022. NE 7 godina
6 aparat za vodu 02/2022 “Izvor” 31.01.2022. 01.01.2022 31.12.2022. NE 7 godina
7 održavanje okoliša 15/2022 Novokom d.o.o. 04.01.2022. 01.01.2022. 31.12.2022. NE 7 godina
8 održavanje aplikacije 77/2022 Megasoft 22.12.2021. 01.01.2022. 31.12.2022. NE 7 godina
9 voda i odvodnja 4/2022 Vodovod Novska d.o.o. 05.01.2022. 01.01.2022. 31.12.2022. NE 7 godina
Skip to content