CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVSKA

FINANCIJSKI PLAN PO IZVORIMA FINANCIRANJA

ZBIRNI PREGLED

Razdjel: 086 Ministarstvo rada,mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Glava: 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

 

Izvor financiranja Razdjel Naziv 2021. 2022. 2023.
11

08660

 

 

Proračunski prihodi

Nabava nefin. imovine

18.200.181,00

166.500,00

 

18.219.081,00

 

18.203.781,00

 

43 08660 Ostali prihodi za posebne namjene 930.000,00 930.000,00 930.000,00
52 08660

Ostali prihodi-donos

Decentralizirane funkcije mat. i fin. Izdaci

89.544,00

491.528,00

0,00

491.5287,00

0,00

491.528,00

    Sveukupno 19.877.753,00 19.640.609,00 19.625.309,00