Nabava nefinancijske imovine za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu