Godišnji financijski izvještaj Centra za socijalnu skrb Novska za 2020. godinu – PDF dokument

Izvještaj sadržava 23 stranice teksta. Prikaz na ekranu možete prema potrebi povećavati i smanjivati. Ili prema potrebi preuzeti u svoje računalo.