Godišnji financijski izvještaj Centra za socijalnu skrb Novska za 2017. godinu – PDF dokument

Izvještaj sadržava 24 stranice teksta. Prikaz na ekranu možete prema potrebi povećavati i smanjivati. Ili prema potrebi preuzeti u svoje računalo.