Bilješke uz financijske izvještaje Centra za socijalnu skrb Novska za 2015. godinu – PDF dokument

Bilješke su PDF dokument za čitanje na ekranu i eventualno preuzimanje u svoje računalo. Bilješke sadržavaju tri stranice teksta. Prikaz na ekranu možete prema potrebi povećavati i smanjivati.