Dokumenti za preuzimanje u svoje računalo, printanje, popunjavanje i predaju u Centar za socijalnu skrb Novska

Na slici je muška ruka sa olovkom u ruci koja na stolu popunjava obrazac

Dolje popisani obrasci ujedno su i linkovi do primjera obrazaca u PDF formatu.
Jednim klikom na link preuzmite obrazac u svoje računalo, otprintajte ga, popunite i predajte u nadležnu službu Centra za socijalnu skrb Novska.

Zahtjev za zajamčenu minimalnu naknadu

Zahtjev za jednokratnom naknadom

Zahtjev za pokretanje postupka obveznog savjetovanja prije pokretanja sudskog postupka

Zahtjev za pokretanje postupka razvoda braka

Zahtjev za doplatak za pomoć i njegu

Zahtjev za pristup informacijama

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi

Zahtjev za osobnu invalidninu